Uzdevumi

  • Spēt precīzi un kvalitatīvi novērtēt meža īpašumus
  • Kvalitatīvi izcirst cirsmas
  • Pareizi šķirot un laicīgi izvest zāģmateriālus
  • Būt atvērtiem jaunu līgumu slēgšanai un iepirkumiem
  • Vienmēr orientēties kokmateriālu pārdošanas tirgū
  • Paplašināt autoparku, lai pārvadāt lielus kravu apjomus
  • Attīstīt eksportu Baltijas reģionā
  • Vienmēr būt gataviem ieviest jaunus risinājumus kokmateriālu nozarē