Mērķi

Ieņemt vadošas koka nozares pozīcijas Baltijas reģionā.